Интел Груп ООД

Правни услуги

Контакти За нас Полезни връзки
Правни услуги
Финансово-счетоводни услуги
Данъчни и административни услуги
  • Регистрация на търговски дружества и сдружения с нестопанска цел. Консултации относно формата на организация на предприятия; проекти и преговори по всякакъв вид търговски договори;
  • Участие в преговори и изготвяне на договори;
  • Разнородни правни действия и консултации, свързани с нормалната търговска дейност на дружествата;
  • Представителство и посредничество между чуждестранни клиенти и държавната администрация /данъчни, лицензионни и други правоотношения/.